vải địa kỹ thuật
vải địa kỹ thuật không dệt

Vải địa kỹ thuật art 20

Vải địa kỹ thuật art 20

Vải địa kỹ thuật art 20

Vải địa kỹ thuật art 20

Vải địa ART là loại vải địa kỹ thuật dưới dạng vải không dệt, có tính chất giúp tăng cường lực cho đất, phân cách và tiêu thoát nước. Vải địa ART là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, nổi tiếng được sử dụng trong rất nhiều dự án đường bộ đường thủy và khu chế xuất.

Vải địa kỹ thuật art 20

TIÊU CHUẨN  KỸ THUẬT

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT ART20

  Chỉ tiêu Phương pháp thử Đơn vị ART20
1 Cường độ chịu kéo

Tensile Strength

ASTM D 4595 kN / m 20
2 Dãn dài khi đứt

Elongation at break

ASTM D 4595 % 50/75
3 Kháng xé hình thang

Trapezoidal Tear Strength

ASTM D 4533 N 440
4 Sức kháng thủng thanh

Puncture Resitance

ASTM D 4833 N 580
5 Sức kháng thủng CBR

CBR Puncture Resitance

DIN 54307 N 2900
6 Rơi côn Cone Drop BS 6906/6 mm 17
7 Hệ số thấm tại 100mm

Permeability at 100mm

BS 6906/3 l/m2/sec 80
8 Kích thước lỗ O90

Opening size O90

EN ISO 12956 micron 75
9 Độ dày P=2kPa

Thickness under 2kPa

ASTM D 5199 Mm 1.65
10 Trọng lượng

Mass per Unit area

ASTM D 5261 g/m2 280
11 Chiều dài x rộng cuộn

Length x Roll width

  m x m 125 x 4

Vải địa kỹ thuật art 20

Vải địa kỹ thuật art 20