Chào mừng bạn đến với website của Phú Thành Phát

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) mô tả cách thức mà Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát và các công ty liên kết của Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách trong quá trình Quý khách sử dụng các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của Phú Thành Phát

 • Chính sách được xây dựng để giúp Quý khách nắm được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.
 • Bằng việc sử dụng truy cập trang web của chúng tôi, Quý khách xác nhận:
  • Đã đọc toàn bộ Chính sách này, hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung Chính sách
  • Quý khách đã biết rõ tự nguyện đồng ý cho phép chúng tôi có toàn quyền thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng như mô tả dưới đây.
  • Cho phép và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin Tài khoản Nội dung của Quý khách theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Tòa án/Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc các chi nhánh / đơn vị thuộc Phú Thành Phát; hoặc với lý do chính đáng mà Phú Thành Phát tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: tuân thủ quy trình pháp lý; tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc các chi nhánh / đơn vị phụ thuộc của Phú Thành Phát; thực thi các điều khoản, điều kiện sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc Chính sách này; đáp ứng các yêu cầu của Quý khách hàng về dịch vụ khách hàng; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Phú Thành Phát hoặc các chi nhánh có liên quan, người dùng và / hoặc công chúng.

Chính sách này áp dụng độc lập hoặc đồng thời với các thông báo, tài liệu tại các cơ sở, địa điểm của Phú Thành Phát. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Chính sách này và các văn bản, tài liệu như nêu trên về cùng nội dung, Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chính sách này được áp dụng cho toàn bộ khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng. 

 • (1) Các thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập
 • (2) Các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập
 • (3) Thu thập các dữ liệu khác
 • (4) Quy định đối với thông tin thu thập bởi quảng cáo trên Internet và bên thứ ba[1]
 • (5) Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân[2]
 • (6) Thu thập và sử dụng cookies
 • (7) Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
 • (8) Vị trí của thông tin cá nhân
 • (9) Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
 • (10) Truy cập và lựa chọn
 • (11) Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
 • (12) Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
 • (13) Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi[3]
 • (14) Một số thông tin bổ sung cho châu Âu

 • 1.1. Thông tin cá nhân của Quý khách hàng được thu thập trong quá trình Quý khách hàng tương tác với Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho công ty chúng tôi, có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân theo quy định của Pháp Luật.
 • 1.2. Quý khách hàng đồng ý không cung cấp bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và sẽ thông báo lại cho chúng tôi về các nội dung không chính xác hoặc ngay khi có sự thay đổi thông tin.
 • 1.3. Nếu Quý khách hàng không muốn cung cấp các thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, Quý khách hàng có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản theo hướng dẫn quy định tại Mục 13, Phần II của Chính sách này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ của Quý khách hàng có thể ảnh hưởng đến việc Quý khách hàng sử dụng Sản phẩm Của Chúng Tôi.

 • 2.1. Thông tin Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi: Phú Thành Phát thu thập bất kỳ thông tin nào Quý khách hàng cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi:
 • 2.2. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Quý khách hàng tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi sử dụng camera và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “camera”) để nhận diện người và phương tiện ra vào các cơ sở kinh doanh và các khu vực thuộc quản lý của chúng tôi. Trong một số trường hợp, Quý khách hàng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi (ví dụ như thành viên gia đình, Quý khách hàng bè hoặc những người trong danh sách liên hệ của Quý khách hàng). Nếu Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ, Quý khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng Quý khách hàng đã nhận được sự đồng ý của họ để xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo quy định tại Chính sách này.
 • 2.3. Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về Quý khách hàng từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn từ nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

 • 3.1. Thiết bị của Quý khách hàng gửi thông tin có thể gồm dữ liệu về Quý khách hàng, được một máy chủ website ghi lại khi Quý khách hàng sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Nếu Quý khách hàng đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Quý khách hàng. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi như thế nào.
 • 3.2. Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của Quý khách hàng sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,…. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà Quý khách hàng yêu cầu. Quý khách hàng có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của Quý khách hàng thông qua các cài đặt trên thiết bị.
 • 3.3. Khi Quý khách hàng xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào phần mềm khác trên Sản phẩm của chúng tôi hoặc thông qua dịch vụ, các thông tin có thể được gửi đến cho chúng tôi.

 • 4.1. Bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các bên thứ ba sẽ thu thập thông tin khi Quý khách tương tác với nội dung quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. 
 • 4.2. Chúng tôi được hỗ trợ bởi một số dịch vụ phân tích web, thu thập dữ liệu, tương tác của người dùng. Giúp xây dựng trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
 • 4.3. Triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC mà Quý khách CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Những trang này có các chính sách cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi. Chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt. Quý khách nên đọc các điều khoản và các chính sách được công bố trên trang web của họ.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện dịch vụ. Cụ thể: 

 • 5.1. Cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Của Chúng Tôi. Bao gồm việc đăng ký, mua hàng, tham gia các chương trình quảng cáo, ưu đãi và thanh toán.
 • 5.2. Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • 5.3. Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm.
 • 5.4. Liên lạc với Quý khách về các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ thông qua các kênh khác nhau. Ví dụ: email, chat, SMS, cuộc gọi thoại). Trả lời yêu cầu, thắc mắc hoặc xử lý khiếu nại của Quý khách (nếu có).
 • 5.5. Tiếp thị và quảng bá sản phẩm và dịch vụ của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích của Quý khách.
 • 5.6. Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng. Ngăn chặn và phát hiện gian lận, lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh. An toàn cá nhân và các quyền, tài sản của khách hàng, của chúng tôi và những người khác.
 • 5.7.Xin sự chấp thuận bổ sung của Quý khách cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ.

 • 6.1. Chúng tôi được cho phép để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của Quý khách. Tìm hiểu sở thích, cung cấp các tính năng và dịch vụ thiết yếu, các mục đích bổ sung khác. Bao gồm:
  • Nhận diện Quý khách khi Quý khách đăng nhập và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cho phép cung cấp các đề xuất, nội dung cá nhân hóa và các tính năng, dịch vụ khác.
  • Lưu tâm đến các tùy chọn mà Quý khách hàng đã chấp thuận. Thu thập những điều Quý khách thích và không thích. Chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà Quý khách lựa chọn. Qua đó nâng cao được chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.
  • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Đề xuất các dịch vụ và tính năng mới phù hợp với nhu cầu của Quý khách.
  • Ngăn chặn hành vi gian lận.
  • Cải thiện an ninh.
  • Cung cấp nội dung. Bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Quý khách trên các trang web của chúng tôi.
  • Đo lường và phân tích chất lượng Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 • 6.2. Cookie cho phép Quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Nếu chặn hoặc từ chối cookie, Quý khách sẽ không thể sử dụng một số dịch vụ nhất định. Quý khách phải tự điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi truy cập lại.
 • 6.3. Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi Quý khách hàng tương tác. Bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường, công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie trong quá trình cung cấp nội dung. Bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích, đo lường hiệu quả quảng cáo. Thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. 
 • 6.4. Quý khách hàng có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Nếu tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình. Chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của Quý khách.

 • 7.1. Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Phú Thành Phát tuyệt đối không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các chi nhánh liên quan của chúng tôi. Việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các văn phòng liên kết có thể thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Chúng tôi đảm bảo rằng các văn phòng liên kết sẽ giữ an toàn tránh các rủi ro. Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý khách trong những trường hợp cần thiết. Bao gồm:
  • Bảo vệ chúng tôi và những người khác. Cung cấp thông tin để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi. Bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của khách hàng/chúng tôi. Trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận. Giảm rủi ro tài sản và tín dụng.
  • Quý khách sẽ nhận được thông báo khi thông tin được chia sẻ với bên thứ ba. Quý khách có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.
 • 7.2. Người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của người khác thông qua việc truy cập tại đây đồng ý rằng Người dùng đó sẽ (i) tuân thủ với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến các dữ liệu này. Bao gồm thu thập, xử lý, lưu giữ và chuyển giao các dữ liệu. (ii) Cho phép chúng tôi hoặc Người dùng dữ liệu cá nhân của người khác được xóa dữ liệu của Người dùng bị thu thập khỏi cơ sở dữ liệu của Bên nhận dữ liệu. (iii) Cho phép Phú Thành Phát hoặc Bên tiết lộ dữ liệu được rà soát những nội dung đã bị thu thập liên quan.

Phú Thành Phát có trụ sở tại Hồ Chí Minh và văn phòng tại Hà Nội – Đà Nẵng. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của Quý khách hàng đến các các khu vực của chi nhánh. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được an toàn theo chính sách này. 

Tại Phú Thành Phát bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Quý khách hàng một cách tối ưu.

 • 9.1. Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật. Cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng. Chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin tại hệ thống máy chủ. Các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Luôn nỗ lực tối đa đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Quý khách trên hệ thống.
 • 9.2. Chúng tôi duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Nếu Quý khách hàng ngưng truy cập trang web hoặc quyền truy cập bị chấm dứt hoặc hủy bỏ. Chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách tuân theo Chính sách này.

 • 10.1. Quý khách hàng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của mình. Nếu không thể truy cập hoặc cập nhật có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
 • 10.2. Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình. Có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định. Đồng thời cũng có thể không tận dụng được một số ứng dụng, cụ thể:
  • Thông tin tài khoản: Nếu Quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng liên lạc Trung tâm hỗ trợ của Phú Thành Phát. Khi Quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì lý do kỹ thuật.
  • Liên lạc: Nếu Quý khách hàng không muốn nhận nội dung quảng cáo từ chúng tôi. Vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc.
  • Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới. Hoặc làm thế nào để trình duyệt thông báo cho Quý khách khi nhận được cookie mới hoặc tắt hẳn.

Cha / mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên vui lòng giám sát và đảm bảo người chưa thành niên mà mình đang giám hộ không đăng tải hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho Phú Thành Phát. Trong trường hợp cung cấp thông tin cá nhân của của người chưa thành niên. Cha / mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đã đồng ý với việc xử lý thông tin của chúng tôi. Đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách thay mặt cho người được giám hộ.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách để đảm bảo khả năng sử dụng trang web của chúng tôi. Việc lưu trữ được duy trì trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách này. Tuân thủ theo quy định pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán). Thực hiện các công việc khác được thông báo trước.

Thời gian lưu giữ đối với mỗi thông tin cá nhân cụ thể sẽ khác nhau tùy vào mục đích sử dụng. Phú Thành Phát sẽ xóa các thông tin cá nhân của Quý khách sau khi hết thời hạn lưu trữ.

 • 13.1. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc cần giải đáp về quyền riêng tư hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của Phú Thành Phát. Vui lòng liên lạc theo thông tin sau:
  • Email: infor@vaidiakythuat.com
  • Phone: 028.666.03482 – 0983.806.813
 • 13.2. Đáp ứng sự thay đổi của hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời kỳ. Quý khách nên truy cập và kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về Quý khách và tài khoản của Quý khách. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ.
 • 13.3. Quý khách có thể:
  • Rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế hoặc sửa đổi trong việc thu thập, xử lý, sử dụng. Lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email infor@vaidiakythuat.com. Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách/quy định pháp luật có liên quan.
  • Yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân Quý khách cho Quý khách. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân trong trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trụ sở chính: 15 Đường số 5, KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP.HCM
Hotline: 028.666.03482 – 0909.452.039 – 0903.877.809
Email: infor@vaidiakythuat.com

0909903934
Contact