vải địa kỹ thuật
vải địa kỹ thuật không dệt

Category Archives: Bấc thấm

Quy trình thi công bấc thấm

Quy trình thi công bấc thấm

1. MÔ TẢ Hạng mục này bao gồm công việc cung cấp vật liệu nhân công và máy móc để xây dựng bấc thấm trong phạm vi được thiết kế như một phần của nền đường, trong phạm vi xử