vải địa kỹ thuật
vải địa kỹ thuật không dệt

Category Archives: Vải địa kỹ thuật TS20

Vải địa kỹ thuật TS20

Vải địa kỹ thuật TS20

Vải địa kỹ thuật TS20 Vải địa kỹ thuật TS20 TS là vải địa kỹ thuật không dệt với nguyên liệu là xơ Poplypropylene dạng sợi dài liên tục qua quá trình xuyên kim ép nhiệt. Có màu xám đất